POLITIKA KVALITETE


TEM Mandeks d.o.o. na području BiH vodeći je predvodnik novih europskih trendova u proizvodnji sklopki i utičnica i ostalog elektroinstalacijskog materijala, a što se ogleda u stalnom podizanju razine zadovoljstva kupaca, zaposlenika, vlasnika i cjelokupnog Društva.

''Poštovati ugovoreno i uraditi kvalitetno već prvi put i svaki naredni put'', najvažniji je kriterij kvalitete, a to postižemo:

  • Sviješću zaposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost TEM Mandeks d.o.o. ovisi o pojedinačnom doprinosu svih zaposlenika, a to se ogleda
  • Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu kako bi bili konkurentni te lakše prebrodili recesiju i potencijalne rizike u poslovanju.,
  • Povećanjem proizvodnje i prodaje naših proizvoda na području BiH i izvan nje,
  • Planiranjem svih ključnih aktivnosti kako bi sukladnost naših proizvoda bila pravilo, a ne slučajnost,
  • Prepoznavanjem svih unutarnjih i vanjskih aspekata rizika,
  • Motiviranošću i nagrađivanjem zaposlenika na temelju ostvarenih rezultata rada.
Poštujući navedeno, naša trajna opredijeljenost usmjerena je na naše kupce, a to postižemo trajno iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom kroz preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u odnosu na sve istančanije i zahtjevnije zahtjeve naših kupaca.