POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA


Uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001:2015 obvezuje TEM Mandeks d.o.o. na stalni nadzor i neprekidno poboljšanje utjecaja na okoliš tijekom proizvodnje sklopki i utičnica i ostalog elektroinstalacijskog materijala, razdjelnih ormara i proizvoda od plastičnih masa.

S obzirom na našu djelatnost, našim sustavom zaštite okoliša i Politikom zaštite okoliša obuhvaćeno je:

  • utvrđivanje značajnih aspekata i utjecaja na okoliš,
  • utvrđivanjem potencijalnih unutarnjih i vanjskih rizika,
  • vršenje redovitih analiza aspekata okoliša,
  • poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša,
  • trajno unaprjeđenje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem,
  • stalno usklađivanje s važećim Normama, zakonima i regulatornim propisima.
Za ostvarenje navedenih ciljeva ulažemo napore za :

  • odlaganje i zbrinjavanje male količine otpada kojeg stvaramo,
  • održavanje opreme u svrhu zaštite radnog okoliša,
  • razvoj proizvoda i izbor sirovina manje štetnih za okoliš,
  • razvoj svijesti i edukaciju zaposlenih kod provođenja sustava zaštite okoliša.
Politika zaštite okoliša za nas predstavlja okosnicu i nit vodilju za utvrđivanje ciljeva učinkovitog upravljanja okolišem, a sa istom upoznali smo naše kupce i dobavljače, lokalnu zajednicu i naše zaposlenike.